Conta - servicii

Sitemap

Serviciile de cazare din UE  

Cf  art 133 alin 2 si 3  locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă /neimpozabila care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile/neimpozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă/neimpozabila care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.

Totodata, art 133 alin 4 litera a) precizeaza:

Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi:

a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experţi şi agenţi imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcţie similară, precum tabere de vacanţă sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţii, precum serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier;

Prin urmare serviciilor de cazare din UE nu li se aplica taxarea inversa, si in consecinta nu se declara in Declaratia 390.

Facturile de cazare din UE vor avea intotdeauna trecute si TVA-ul tarii de unde a fost emisa factura, deoarece serviciile de cazare se taxeaza local (unde se gaseste unitatea de cazare)

In cazul in care o persoana juridica din Romania primeste o factura de la o PJ din UE aceasta se declara in Declaratia 300 la randul 26 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”