Conta - servicii

Sitemap

Contabilitate

inregistrarea cronologica a documentelor primare;


intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA;


intocmirea balantei de verificare lunare;


stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;


intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;


intocmirea si depunerea bilantului contabil;


organizarea departamentului financiar contabil;


alte situatii financiare specifice activitatii.

Consultanta financiar-contabila si fiscala

consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc;


identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;


consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;


instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;


intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;


consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale;


consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc;


asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;


asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

    Salarizare

 intocmirea statelor de plata;


 stabilirea obligatiilor legate de salarii;


 intocmirea declaratiilor aferente salariilor: CAS, somaj, CASS, ITM;


 intocmirea fiselor fiscale.


     Resurse umane si servicii S.S.M.

 intocmirea contractelor individuale de munca;


 intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;


 intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor;


 intocmirea adeverintelor de salariu;


 intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;


  consultanta privind salarizarea;


 intocmirea R.O.I.;


 intocmirea fiselor de instruire individuala privind s.s.m