Conta - servicii

Sitemap

Noutati legislative

ORDIN NR.1529

pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului

(097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

Formularul 097 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem.. More

Declaratia 112

Am deschis acest subiect deoarece am avut unele nelamuriri legate de declaratia 112.

Baza legala cu privire la Declaratia 112 este art 296 indice 19 codul fiscal.

Declaratia 112 se depune de catre toti platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor lunar pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile

Urmatorii platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor depun trimestrial “Declaratia 112” aferenta fiecarei luni a trimestrului, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului:More


Serviciile de cazare din UE  

Cf  art 133 alin 2 si 3  locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă /neimpozabila care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile/neimpozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă/neimpozabila care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.More


Subiecte


Codul fiscal (L 227/2015) cu normele metodologice de aplicare

Calendar obligatii fiscale 2024

100 noutati fiscale pentru 2023

Toate formularele ANAF cu explicatii

Plan de conturi 2019

Ordinul  1802/29.12.2014 privind situatiile financiare

Ordinul nr 3055/29 octombrie 2009 actualizat Septembrie 2014

Factura intracomunitara neplatitor TVA

Sistemul TVA la incasare

Anulare din oficiu a inreg. in scop de TVA

Cazare UE

Declaratia 112

Declaratia 097

O.G. 28/1999 republicata privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si normele metodologice (H.G. 479/2003-republicata)

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si normele metodologice de aplicare (H.G. 1426/2006)

Codul muncii (Legea 53/2003)

Termene de depunere a REVISAL

Tariful de risc aferent clasei CAEN (fd risc si accidente)

Registrul de bani personali (OMFP 513/30.04.2015)

Legea 70/2015-Plafon plati casa

Catalog mijloace fixe si durata de functionare

O.U.G. 196/2005 actualizata privind fondul de mediu

O.G. 04/2017 privind CAS si CASS la contractele part time

Plafoane fiscale pentru anul 2022

Impozitul pe venitul microintreprinderilor de la 01.01.2023

O.U.G. 153/2020 - facilitati fiscale

Regimul contabil privind  dividendele interimare

Legea 82 a contabilitatii-actualizata 2022

Microintreprinderile de la 01.01.2023


Modificari aduse Codului fiscal de OUG 24/06.06.2012 privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA

Cf art 153 alin. 9) lit. e) din Codul fiscal incepand cu luna iulie 2012 fiscul poate anula din oficiu inregistrarea in scopuri de tva a unei persoane impozabile in cazul in care aceasta, ’’in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare”.More


Sistemul TVA la incasare.

In data de 27.11.2012 Ministerul Finantelor a organizat in toata tara o prima intalnire cu contribuabilii pe tema aplicarii sistemuluiTVA la incasare incepand cu 01.01.2013.

Suportul de curs oferit de catre cei de la Ministerul de Finante bine realizat il gasiti aici.

Totodata gasiti aici si modele pentru Jurnalul pentru Cumparari si Jurnalul pentru Vanzari adaptate la sistemul de TVA la incasare.

Emitere facturi intracomunitare de catre o societate neplatitoare de TVA

O societate este obligata sa se inregistreze ca si platitor pentru prestarea de servicii intracomunitare inainte de prestarea serviciilor in baza art 153^1 art 1 lit.b

ART. 153^1 Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii

(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

“persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului

More

29.01.2013