Conta - servicii

Sitemap

Declaratia 112

Am deschis acest subiect deoarece am avut unele nelamuriri legate de declaratia 112.

Baza legala cu privire la Declaratia 112 este art 296 indice 19 codul fiscal.

Declaratia 112 se depune de catre toti platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor lunar pâna la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile

Urmatorii platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor depun trimestrial “Declaratia 112” aferenta fiecarei luni a trimestrului, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care în anul anterior au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;

b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de pâna la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;

c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate si întreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.


Foarte important:

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele prevazute la art. 296 (indice 3), lit. a) si b) beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le înceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaratia prevazuta la alin. (1) pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calitatii de asigurat. În acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. În cazul în care încetarea calitatii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaratia pentru prima luna a trimestrului, cât si cea pentru luna a doua, urmând ca dupa încheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.


Daca o persoana se infiinteaza in cursul anului si declara ca în cursul anului estimeaza un numar mediu de pâna la 3 salariati exclusiv si, ca urmeaza sa realizeze un venit total de pâna la 100.000 euro va depune declaratia 112 TRIMESTRIAL.


Totodata persoanele care depun declaratia 112 TRIMESTRIAL si doresc sa depuna declaratia 112 LUNAR trebuie sa depuna optiunea prin completarea decl 010 pana la 31 Ianuarie inclusiv.


Sursa: art. 296 indice 19 Cod Fiscal ; www.cabinetexpert.ro