Conta - servicii

Sitemap

Modificari aduse Codului fiscal de OUG 24/06.06.2012 privind anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA

Cf art 153 alin. 9) lit. e) din Codul fiscal incepand cu luna iulie 2012 fiscul poate anula din oficiu inregistrarea in scopuri de tva a unei persoane impozabile in cazul in care aceasta, ’’in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare”. Anularea inregistrarii are loc  ’’din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic’’

Incepand cu luna iulie 2012 pentru persoanele impozabile care depun decontul de TVA lunar, respectiv, incepand cu trimestrul III 2012 pentru persoanele impozabile care depun decontul de TVA trimestrial, ”organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA”daca in deconturile de TVA depuse pe 6 luni consecutive pentru persoana impozabila care are perioada fiscala luna calendaristică, si pentru 2 trimestre consecutive in  cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, ’’nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare”. Anularea se produce ’’din prima zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in prima situatie si respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care  a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in a doua situatie.”

Reinregistrarea in scopuri de TVA

O persoana se poate reinregistra in scopuri de TVA ’’pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte că va desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA. Data inregistrarii în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de inregistrare în scopuri de TVA.” Persoana impozabila trebuie depuna cererea de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii pentru a se putea reinregistra, altfel ”organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.’’

De retinut

Persoana impozabila careia i-a fost anulat inregistrarea in scop de TVA, nu va avea dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, dar va fi obligat la plata TVA, in situatia in care desfasoara activitati economice in perioada in care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA, cf. art. 11 alin (1^1) si (1^3) din Codul fiscal.

Totodata, cf. art. 11 alin (1^4) din Codul fiscal, nici beneficiarii care cumpara bunuri/servicii de la acesti contribuabili nu vor avea posibilitatea deducerii TVA, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

Cf art 156^3 pct 10) din Codul fiscal “Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin.(9) lit. a)—e) trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) și (1^3), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA.”

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal modificat de  OUG 24/6.06.2012